MISTICISM

Transformations of the photographic image

The narrative of the series of photographs is based on the reconstruction of mystic experiences. In his book “The Varieties of Religious Experience” (1902), William James takes under close scrutiny the spiritual aspect of various cultures and decades. The foundation of James’ empirical studies was the mystical experience recounted by common folks and mystics. In his analysis of the nature of human mind, he approached the discipline of phenomenology which examines the stream of consciousness. This study serves as a main source of inspiration for the project which also delves into the history of photography, video experiments and sci-fi literature of the 20th century.

The idea for the project crossed my mind when I participated in the course in contemporary philosophy, the representatives of which tackled the notions of subjectivity, limits of cognition and language. Mysticism seems worth considering also in relation to mind’s nature, artificial intelligence and transhumanism.

This project is funded from the Scholarship granted by the Marshal of the Zachodniopomorskie Voivodship in the discipline ‘Culture.’

Narracja cyklu pt. „Mistycyzm. Transformacje obrazu fotograficznego w przestrzeni internetu” opiera się na rekonstrukcji doznań mistycznych. Filozof i psycholog William James w książce „Doświadczenie religijne” z 1902 roku szczegółowo opisał przeżycia religijne z różnych kultur i czasów. James prowadził badania, oparte na metodach empirycznych, których podstawą były doznania mistyków oraz zwykłych ludzi. Analizując naturę umysłu upodabniał się do fenomenologa badającego strumień świadomości. To wszystko stanowi główne źródło inspiracji do realizacji projektu, którego istotną część stanowią również: historia fotografii, eksperymenty video i literatura sci-fi XX wieku.

Pomysł na projekt pojawił się w trakcie kursu filozofii współczesnej, której przedstawiciele zmagali się z tematyką podmiotowości, granic poznania i języka. Mistycyzm to intrygujący temat również z perspektywy zagadnień dotyczących natury umysłu, sztucznej inteligencji czy trans-humanizmu.

Projekt powstaje w ramach Stypendium w Dziedzinie Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.